Investim sustenabil

Societatea POP FRANCE SRL a implementat în perioada 2017 – 2019, proiectul “INVESTIM SUSTENABIL”, cod SMIS 111651, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Extinderea și diversificarea activității prin investiţii într-un nou amplasament de producție care presupune – construcția unor facilități de producție și dotarea acestora cu 13 echipamente de ultimă generaţie, cu performanţe ridicate de lucru și 1 soft special cubare bușteni.
  • Creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional de profil în calitate de expozant, certificarea sistemului de management ISO 9001 și certificarea FSC a produselor.
  • Crearea a 10 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.

Obiectivele au fost realizate în totalitate.

Rezultatele proiectului se reflectă în diversificarea și creșterii capacității de producție, cu ajutorul noilor facilități de producție create și a echipamentelor noi achiziționate.

Impactul proiectului

Cele 10 noi locuri de muncă create, dintre care unul este ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, contribuie, alături de creșterea productivității muncii începând cu al doilea an de la finalizarea implementării proiectului, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.